Vi tar ansvar!

ansvarsrett

Kontakt oss

Dallonaveien 7a 

4621 Kristiansand
Mob: 924 90 100

okjellarve@gmail.com

Samarbeidspartnere

CF
Vi har lang erfaring med innredning av boliger. Himling, listing, mm. Selvsagt montérer vi også kjøkken!