Vi tar ansvar!

ansvarsrett

Kontakt oss

Dallonaveien 7a 

4621 Kristiansand
Mob: 924 90 100

okjellarve@gmail.com

Samarbeidspartnere

CF
Sentral godkjenning
Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for å få vurdert sine kvalifikasjoner på forhånd i henhold til om de oppfyller kvalifikasjonskravene. Fordelene ved en ”pre-kvalifisering” av foretakets kompetanse er at både foretaket og kommunen sparer mye tid når det skal søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret byggetiltak.

Ved at foretaket legger ved sitt godkjenningsbevis for sentral godkjenning, forenkler dette kommunens saksbehandling. Kommunen slipper å vurdere kvalifikasjonene til foretaket ved hver søknad. Derfor er satsene for behandling av søknad om ansvarsrett jevnt over lavere for foretak med sentral godkjenning.

Krav til utdanning og praksis
Det som legges til grunn for en godkjenning er om foretaket oppfyller visse minimumskrav til utdanningsnivå, relevant utdanning og minimumspraksis.